Kontakt

Šakvická 3
693 01 Strachotín

+420 728 896 067

statek.strachotin@email.cz

EET

Podle zákona o evidenci trřeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

GDPR

Vážení hosté, v souladu s platnými právními předpisy, bychom Vás rádi informovali o nákládání s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších informacích, které se dané oblasti týkají.

Osobní údaje, které nám při rezervaci poskytnete (jméno, příjmení, bydliště aj. ) jsou povinné, jelikož těmito údaji dochází k Vaší jednoznačné identifikaci za účelem sjednání a plění předmětu smlouvy. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem plnění uzavřené smlouvy, plnění právních povinností (daňových a účetních), k zajištění ochrany našich práv a povinností, pro účely evidence místních polatku (rekreační poplatek). Tyto údaje poskytujeme pouze příslušným orgánům, nikoli nepovinným třetím osobám k marketingovým účelům. U osob, které nejsou občany ČR, vedeme osobní údaje v evidenci určené pro cizineckou policii, v rozsahu dle platných právních norem. Pokud po Vás požadujeme jinné než povinné údaje (např. tel. kontakt nebo emailovou adresu aj.) jedná se o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění uzařené smlouvy.

Osobní údaje (povinné i dobrovolné) budou zpracovány po nutnou dobu, kterou stanoví právní normy (včetně archivace). Osobní údaje budou v listinné i elektronické podobě zpracovány a předávany příslušným orgánům při zajišťování plnění našich povinností a práv. Dále nebudou zpracovávány údaje, u kterých by mohla být uplatněna námitka.

Při vzniku pochybností o zpracování osobních údajů v souladů s právnimi normami, je možné podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaším právem je požadovat přístup k Vašim osobním údajům (sdělením, účely zpracování, dobu uložení, výčet údajů, orgány, kterým jsou údaje zpřístupněny, rozsah práv a případně další skutečnosti). Dále máte právo požadovat jejich opravu (pokud jsou údaje nesprávné) nebo výmaz (pokud pominul důvod pro jejich evidenci). Také máte právo žádat o omezení zpracování (při pochybnosti o oprávnění) nebo podat námitku proti jejich zpracování.

V našem areálu je v provozu, za účelem ochrany majetku a zvýšení bezpečnosti, také kamerový systém. Tento systém provozujeme v souladu s právními normami, aby při zachování účelu zároveň chránil i soukromý natáčených osob. V našem areálu dochází také k fotografování a pořizování video nahrávek, za účelem dokumentace. Tyto média jsou dále zveřejňována na sociálních sítích, našich webových stránkách nebo fotogaleriích veřejně dostupných na internetu. Jedná se o běžnou dokumentaci, kterou je možné provádět na základě tohoto upozornění a to bez výslovného souhlasu dané osoby. Pokud tato osoba chce vyloučit nakládání s výše zmíněnými medii, musí dojít k informovaní zveřejňovatele a následně budou učiněna vhodná opatření.